Kategorie
Uncategorized

Białko w sporcie gołębiarskim

Dzięki  upowszechnieniu  technik separacji  membranowej z płynnej  serwatki odzyskuje się obecnie szereg cennych składników,  w tym białko, laktozę i związki mineralne. Na rynku Polskim oferowane jest kilka typów odwodnionej  serwatki w proszku o wysokiej zawartości laktozy i niskiej zawartości białka oraz takie jak oferowane przez nas Białko na loty i lęgi będące koncentratem białek serwatkowych (WPC) o zawartości  białka dochodzącej do 80%. Białko produktów serwatkowych jest doskonałym źródłem aminokwasów niezbędnych dla młodych ptaków w fazie wzrostu, jak i dorosłych. Często jego wysoka cena jest główną przeszkodą dla szerszego wykorzystania WPC  w odbudowie po wysiłkowej oraz całorocznej hodowli gołębi pocztowych . Niektóre badania pozwalają zakładać, dodatek białka serwatkowego może pobudzać rozwój kosmków jelitowych, a w konsekwencji poprawiać trawienie  i wchłanianie przez ptaki składników odżywczych paszy. Wyniki eksperymentów modelowych  sugerują także, że wprowadzenie do paszy określonej  ilości tego białka może korzystnie wpływać na przebieg procesów utleniania  komórkowego, chroniąc organizm przed stresem oksydacyjnym. Głównymi składnikami białka zawartego w WPC (80–90% całej frakcji)  są: β -laktoglobulina,  α -laktoalbumina i immunoglobuliny. Białko  serwatkowe stanowi bogate źródło aminokwasów  niezbędnych, zawiera ono  lizynę, treoninę, tryptofan, izoleucynę i leucynę  w ilościach zdecydowanie wyższych od stwierdzanych w  białku soi czy pszenicy. O wysokich walorach odżywczych białek wyizolowanych z serwatki świadczą wyniki testów żywieniowych  prowadzonych na zwierzętach laboratoryjnych (głównie szczurach), w których bada się wskaźniki wartości biologicznej (ang. BV) oraz wydajności wzrostowej (ang. PER) białek pochodzących z różnych produktów żywnościowych. Wartość  BV białek  serwatkowych, określająca  ilość białka wykorzystanego  do celów anabolicznych (zatrzymanego w organizmie) w stosunku do białka spożytego (pobranego  z dietą, strawionego i wchłoniętego) przewyższa  referencyjną  wartość tego wskaźnika  przyjętą za 100 dla białek  jaja kurzego. Również wielkość  PER, wyrażająca stosunek przyrostu  masy ciała badanego osobnika do ilości  białka pobranego w czasie doświadczenia, wskazuje na bardzo dobre wykorzystanie białek serwatki w procesach wzrostu (>3  g/g). Istnieją  jednak przesłanki  świadczące o tym, że nawet niewielki udział białek serwatkowych  w paszy może poprawiać wskaźniki hematologiczne  krwi ptaków oraz ich zdrowotność. W badaniach wykazano również, że β – laktoglobulina wchodząca w skład tych białek stanowi źródło dipeptydu  γ -glutamylocysteiny, który jest prekursorem glutationu związku o silnych właściwościach przeciwutleniających (Anderson i Meister, 1983). Zredukowany  glutation (GSH) usuwa wolne rodniki i tym samym chroni błony komórkowe, DNA i białka organizmu przed stresem oksydacyjnym, a także przed ksenobiotykami (Lorenc-Koci, 2003). 

Stosowanie dodatkowo Białka na loty i lęgi do paszy może  wzmacniać naturalną odporność organizmu i zapobiegać  ujemnym skutkom zwiększonej syntezy wolnych rodników u ptaków poddanych działaniu  niekorzystnych warunków środowiskowych oraz stresowi który jest wywoływany przez niekorzystne temperatury, treningi jak i same loty. Można również  przypuszczać, że antyoksydacyjne działanie białek serwatkowych będzie  wspomagać lub zastępować podobne funkcje innych egzogennych substancji, np. witamin zwłaszcza witaminy C.